Kopírovat jenom se zdrojem. Vše je originálka nebo se zdrojem. 

Únor 2011

Jak se o Vánocích vypořádat se zombíky

27. února 2011 v 21:46 | Smrtijedka |  Videa
Jak se vypořádat se zombíky? ZDE VIDEO.PostApo

24. února 2011 v 15:48 | Smrtijedka |  PostApoObrázky

PostApokalyptická bitka

24. února 2011 v 15:42 | Smrtijedka |  Videa

Jak by vypadalo umírání?

24. února 2011 v 15:19 | Smrtijedka |  Konspirační teorie
Potvrdí-li se, že v roce 2012 (nebo kdykoli později) skutečně nastane konec světa, a ať už bude jeho příčina jakákoliv, je jasné, že by se žádný z živých organismů na naší planetě nevyhnul smrti. Jak by takové umírání vypadalo? Přišlo by náhle nebo by bylo pomalé, hrůzostrašné a bolestivé?
 • 1. Uhoření v ohni pekelném - Obrovské požáry, které by zachvátily Zemi v případě pádu komety nebo použití jistých specifických zbraní, by lidem přinesly skutečně hrůzostrašnou smrt. Samotná doba uhoření se pohybuje v řádech minut, ale bolest, která se stupňuje až daleko za hranici snesitelnosti, je nesmírná. Ještě než dojde k přímému kontaktu s ohněm, je celé tělo zahříváno, horký vzduch poškozuje dýchací cesty a plíce a znesnadňuje dýchání. Může dojít k otravě oxidem uhelnatým, kyselinou kyanovodíkovou nebo dalšími jedovatými zplodinami vznikajícími při hoření. Otrava oxidem uhelnatým postihuje tři čtvrtiny všech obětí požárů, projevuje se silnou bolestí hlavy, malátností a ztrátou vědomí.Samotné plameny silně stimulují receptory bolesti uložené v kůži, bolest může být tak intenzivní, že způsobí srdeční selhání. Na postiženém místě se téměř okamžitě rozvíjí zánět a ještě víc zvyšuje citlivost. Jak popálení postupuje, bolest se relativně utlumuje, protože nervy jsou doslova spáleny. Seškvařená kůže brání výměně tepla s okolím, bývají zasaženy i vnitřní orgány. Dalším aspektem spojeným s uhořením je šok oběti, když cítí, jak jí plameny ožehnou vlasy, nebo když vidí, jak se na kůži tvoří puchýře a otevřené rány, které se postupně škvaří a černají.
 • 2. Potopa svěpa - V Bibli se píše o strašlivé potopě, která zahubila většinu lidí a umyla povrch Země od všech hříchů. Veškerý nový život vzešel z archy, kterou na Boží příkaz nechal postavit Noe. Stejný příběh najdeme mezi starými řeckými bájemi, tam bylo lidstvo ničivou povodní také potrestáno proto, že se bohové dál nemohli dívat na jejich počínání.Podle některých lidí nás podobná katastrofa čeká znovu. Tito lidé poukazují na masový odklon od víry v Boha, nedodržování přikázání, násilné činy a další prohřešky proti zavedeným tradicím. K nim se přidávají příznivci globálního oteplování (které se v posledních letech stalo doslova fenoménem). Prognózy o tání ledovců jsou podle nich jasným signálem, že nás jednoho dne voda pohřbí ve svých temných hlubinách.Žádná potopa přijít nemusí, ale rozhodně by bylo dobré vyvrátit obecně zažitou představu, že utonutí patří k jednomu z ,,klidnějších" nebo "méně bolestivých" způsobů smrti. Ve filmech sice občas vidíme, jak se tonoucí člověk zoufale brání, několikrát sebou škubne, ale pak jeho pohyby zvláční a jeho umírání je popisováno jako pomalé usínání.Realita je však bolestně odlišná, jediným milosrdenstvím může být jedině rychlost smrti. Ta však poměrně dost kolísá v závislosti na teplotě vody a na schopnostech plavce. Scénář bývá ve většině případů podobný - když tonoucí zjistí, že se nedokáže udržet nad hladinou, zpanikaří a vyčerpá zbytečně moc energie kopáním a máváním, jak se snaží dostat vzhůru. Pod hladinou zadržuje dech, málokdy vydrží déle než 30-90 sekund. Potom začne lapat po dechu. Voda v plicích brání výměně plynů nutné pro dýchání a spustí tzv. laryngospasmus, křečovité uzavření hrtanu.Lidé, které se v průběhu topení podařilo zachránit, uvedli, že plíce jsou zasaženy prudkou bolestí a intenzivním pálením, které se později mění v pocit chladu. Chlad je první známkou přicházejícího bezvědomí. Následuje zástava srdce a odumírání mozkové tkáně.
 • 3. Blesky seslané shůry -Ve filmech, které řeší tematiku přírodních katastrof nebo celkové apokalypsy, se obloha výmluvně zatáhne tíživými mračny nabitými smrtící elektřinou. Zvedá se prudký vítr a v nejvypjatějším okamžiku dojde ke vyvrcholení a nebe začne být křižováno blesky. Blesk je elektrický výboj, při němž se uvolňuje nahromaděná elektřina. Jeho energie je tak obrovská, že zahřívá okolní vzduch - rozžhavený vzduch se prudce rozpíná a je doprovázen dalším jevem, tedy hromem.Jaké to je, být zasažen bleskem, omylem sáhnout do zásuvky nebo být popraven na elektrickém křesle? 92% obětí zásahu elektrickým proudem umírá na zástavu srdce. Při velmi silném zásahu je zaručen téměř okamžitý nástup bezvědomí. Za výjimečných okolností může zasažený člověk začít hořet nebo být doslova usmažen. Elektrická křesla jsou navržena tak, aby způsobila rychlou a bezbolestnou smrt. To má zaručit systém, který vede prou přes mozek do srdce. Může se však stát, že lebka zabrání průchodu elektrického proudu z elektrod upevněných na hlavě. Člověk v takových případech umírá na přehřátí mozku, což se rozhodně nedá považovat za rychlou a bezbolestnou smrt.
 • 4. Zbraně, zranění, vykrvácení…Většina zbraní (kromě světelných mečů a laserových paprsků) při zasažení cíle způsobí taková zranění, která přivodí silné krvácení. Nezáleží na místě, odkud člověk krvácí, pokud nedojde k včasnému zastavení proudu krve, je vykrvácení téměř jisté. Jeho doba se může pohybovat od jedné minuty až po několik desítek minut. Má-li člověk poškozenou například aortu nebo femorální (stehenní) tepnu, vykrvácí skutečně téměř bleskově. V žilách nám koluje okolo 5 litrů krve, při ztrátě více než 1,5 litru začíná zraněný pociťovat úzkost, žízeň, dech se mu zrychluje. Dvoulitrová ztráta způsobí závratě, dezorientaci, bezvědomí. Samotné vykrvácení není příčinou smrti; tou je nedostatek kyslíku pro mozkové buňky, které odumřou a mozek tak nemůže řídit další činnosti v našem těle.
 • 5. Srdeční infarkt - Už jen slova Konec světa v nás vyvolávají vzrušení, představte si, že by se z pouhých slov stala skutečnou pravdou. Velké množství lidí by zkolabovalo, jejich srdce by prostě nevydrželo takové abnormální psychické vypětí.Jak takové selhání srdce probíhá? Srdeční infarkt není náhlou a dramatickou záležitostí, začíná mírnými obtížemi a rozvíjí se pozvolna. Prvotními znaky je bolest nebo tlak v hrudi, které mohou být nepřetržité nebo přicházet ve vlnách. Srdce se snaží vyrovnat s akutním nedostatkem kyslíku, dýchání se zrychluje, na čele se objevuje studený pot. Bolest může vystřelovat do břicha, čelistí, zad nebo paží. Vlastní příčinou smrti je dlouhotrvající srdeční arytmie, tedy ztráta pravidelného rytmu srdce. Může ji způsobit například krevní sraženina, uvolněný chuchvalec cholesterolu, který se hromadí na stěnách žil, elektrický šok nebo obrovský stres a bolest.
 • 6. DekapitaceDekapitace (z latinského caput,-itis - hlava) znamená oddělení hlavy od těla. Napadne nás, že tento způsob popravy byl záležitostí středověkých katů a gilotiny v době francouzské revoluce, není to ovšem tak docela pravda. Jsou doloženy případy sekání hlav i z poměrně nedávné doby (pro příklady si můžeme zajít do komunistické Číny nebo fundamentalistických islámských zemí), je to totiž jeden z nejrychlejších a nejméně bolestivých způsobů smrti. Podmínkou je samozřejmě dostatečná ostrost nástroje. Po samotném záseku obvykle vytryskne až dvoumetrový proud krve.Člověk během několika desetin sekundy upadne do bezvědomí způsobeného přerušením páteřní míchy. Skutečná smrt nastane ve chvíli, kdy mozek vyčerpá veškeré zásoby kyslíku z krve, která zůstala v hlavě. Podle pokusů na myších byl pro člověka tento údaj stanoven přibližně na 7 sekund. Po spotřebování zásob kyslíku odumřou mozkové buňky.Není jasné, zda popravený samotné oddělení hlavy od těla vnímá, jestli cítí bolest. Vědci se přou, zda je možné, aby hlava v několika vteřinách ještě viděla své vlastní bezhlavé tělo. Několik historických zdrojů z období francouzské revoluce uvádí, že ještě 15-30 minut po popravě byly patrné pohyby očí a úst.
 • 7. Pád z výšky - Uklouznutí na střeše budovy, selhání padáku, utrhnutí kusu skály, na které právě stojíte; pád z výšky je jedním z nejspolehlivějších způsobů smrti. Při pádu ze 140 metrů se rychlost těla při dopadu blíží k hodnotě 200 km/h, smrt nastává během několika sekund, nejvýše minut. Příčin je několik, záleží na povrchu, na jaký člověk dopadne, a na pozici těla při dopadu. Při dopadnutí na hlavu je příčinou rozdrcení lebky a těžké poškození mozku. Časté jsou pády na hrudník, které způsobí kolaps plic nebo rozdrcení srdce. Relativně nejlepší je dopadnout na nohy, i když takové pády vedou k mnohočetným zlomeninám dolních končetin nebo frakturám pánve, které mohou být až smrtelné. Tlaková vlna, která se v momentě dopadu prožene celým tělem, poškodí vnitřní orgány a zraněný člověk umírá na vnitřní krvácení, selhání metabolismu nebo těžkou sepsi. Může také dojít doslova k roztržení aorty nebo srdeční komory.
 • 8. Biologické a chemické zbraně - Biologické nebo chemické zbraně jsou prý něco, co bude bez otálení nasazeno v budoucích válečných konfliktech. Jejich výhodou je, že nepoškozují vozidla ani stavby, poradí nebo zlikvidují "pouze" všechno živé v místě útoku. Bohužel jich existuje nespočet, proto také smrtící účinky bývají velmi rozmanité. Může se jednat buď o záměrně vyvinuté jedovaté sloučeniny nejčastěji ve formě plynu, nebo o laboratorně vypěstované viry některých nemocí a další infekce.K použití bojových plynů už několikrát došlo - takovým případem může být první světová válka a více než 3000 bojových plynů použitých Německem a Francií během ní. Nejznámější je pravděpodobně yperit, který leptá sliznice. Obvykle nebývá smrtelný, ale tělo poškozuje puchýři a otoky, při odumření tkáně je potřeba postiženou oblast amputovat. Narušuje činnost centrální nervové soustavy a tvorbu krvinek. Snad každý zná cyklon B, plyn, který byl prvotně využíván k hubení hmyzu, později vylepšen a použit k vyhlazování velkého množství lidí. Jednou z jeho složek je kyselina kyanovodíková. Která téměř okamžitě rozkládá sliznici ústní dutiny, nosu, žaludku a plic a proniká do krve. Rychle nastává bezvědomý a oběť v nesnesitelných bolestech a obvykle při dávení kusů vlastních plic umírá. (V Osvětimi se v letech 1942-1943 spotřebovalo 20 000 kg cyklonu B. Podle velitele Hösse bylo k usmrcení 1500 lidí potřeba 5-7 kg plynu…)Japonci během let 1932-1945 doslova rozsévali smrt v Mandžusku, oblasti Číny, o kterou vedli válku. Běžně se pracovalo se skvrnitým tyfem, břišním tyfem, cholerou, tetanem, morem nebo neštovicemi. Experimenty byly prováděny na nich netušících obyvatelích. Kromě leteckého "práškování" bylo krutě zacházeno i se zajatci, kteří byly například očkování hnisem nakažených, přivazování ke kůlům a nakažováni chorobami. V Ping-fanu docházelo i k vivisekci, tj. pitvání vězňů zaživa. Je možné, že si lidé konec světa způsobí sami? Rozhodně je. Pokud totiž dojde k vypuštění smrtících virů, může se stát, že se jejich šíření vymkne kontrole a neviditelná nákaza se rozšíří po celém světě. Konec světa nemusí tedy znamenat pouze likvidaci celé planety, zhroucení hor nebo obrovský výbuch některého vesmírného tělesa; může jít o zánik veškerého života na zemi, který vyvoláme my, lidé. Může být v proroctvích starověkých věštců zakódováno varování?9. MučeníLidské plemeno je neobyčejně vynalézavé, co se týče způsobů mučení. Účelem mučení bylo většinou získávání nějakých důležitých informací, oběť pod tlakem často raději prozradila všechno, nebo po prožití strašlivých bolestí prosila o smrt. Je pravděpodobné, že kdyby Konec světa nepřišel náhle, ale nastával by postupně, nebo by se hrstce lidí podařilo přežít, dřív nebo později bychom se setkali s oživením těchto zvěrstev - ať už pro potěchu nebo právě k vyzrazování důležitých informací.Naše evropská společnost zná různé rafinované nástroje, jako je skřipec, palečnice nebo španělská bota, ve vzdálenějších oblastech však objevíme metody, nad kterými skutečně zůstává rozum stát. Výjimečnou krutostí se vyznačovali například Aztékové, kteří si oblíbili vyřezávání srdce z těla. Věřili, že božstvo Slunce musí být krmeno lidskou krví, jinak nastane konec světa (jaká ironie, že?). Ostrou dýkou ze sopečného skla rozřízli oběti hruď a potom s chirurgickou přesností vyřízli ještě horké tlukoucí srdce z těla. V oblastech Persie, severských zemí a Pobaltí bylo často praktikováno nabodnutí na kůl, taková smrt mohla trvat i celé dny. Pokud byl žádoucí rychlý výkon trestu, kůl se zabodl mezi žebra, kde poškodil důležité vnitřní orgány. Většinou však bylo zabodnutí provedeno do konečníku nebo do genitálií - kůl se potom postavil a člověk po něm vlastní vahou "sklouzával" níž a níž. V některých případech se kůl vyhnul důležitým orgánům, z těla vystoupil ústy a oběť tak umírala na infekci, udušení nebo dehydrataci až po velmi dlouhé době.Za vůbec nejbrutálnější techniku mučení, která nevyhnutelně vede ke smrti, je považování původně čínské mučení, někdy označované jako Smrt tisíci řezy. Přistupovalo se k ní v opravdu výjimečných případech, mučený byl přivázán na konstrukci z klád a postupně mu byly katem odřezávány z těla kousíčky masa. Kat nejprve odřízl obě bradavky, poté kusy stehen, lýtek a hýždí. Další v pořadí byly uši, prsty na rukou i nohou a nos. Křik obětí musel být ohlušující, neutuchající bolest jim nedovolila omdlít. Viděli tak, jak postupně přicházejí o všechny končetiny. Teprve na konci bylo oběti probodeno srdce nebo uříznuta hlava.

Vize roku 2030

24. února 2011 v 15:14 | Smrtijedka |  Konspirační teorie
Pokud nedojde k naplnění mnoha proroctví a naše civilizace přežije rok 2012, bude ji přesto čekat mnoho významných zvratů. Autoři sci-fi si obvykle naši budoucnost představují dvěma způsoby. V prvním případě je Země pod nadvládou cizích vetřelců odpudivého vzezření a musí bojovat o svoji svobodu, v druhém případě se dostáváme do světa vysoce vyvinuté společnosti, kdy technika dělá sedmimílové pokroky jako na běžícím pásu a lidé žijí v harmonických a poněkud chladných vztazích. Vědci však varují, že realita bude na hony vzdálená, že se budeme potýkat s problémy, oproti kterým se ty současné zdají být jen takovou legráckou.
V současnosti žije na naší planetě okolo 6,8 miliardy lidí. Řada z nich nemá přístup k nezávadné vodě, trpí hlady a nemocemi. Odhady jsou neúprosné - v roce 2030 tu má být až 8,3 miliardy lidí; a všechny bude potřeba uživit. Vzhledem k tomu, že už teď je v chudých oblastech Afriky, Asie a Latinské Ameriky akutní nedostatek základních potravin a pitné vody, je těžké představit si situaci, která nastane za 20 let. Je přirozené, že každý člověk chce jíst a pít. Když však nemá přístup ke kvalitnímu zdroji vody, nezbývá mu nic jiného než se napít například z louže. Podle odhadů OSN denně zemře asi 40 000 lidí kvůli tomu, že se do jejich organismu dostala voda s choroboplodnými zárodky (pro představu, denně vymře město o velikosti Třebíče).Je jasné, že potřeba vody a potravin povede až k ozbrojeným konfliktům. Přestože to mnozí přisuzují děsivým klimatickým změnám, přelidněnosti planety a lidskému hříchu, je faktem, že s takovými válkami bychom senesetkali poprvé. O vodu vedli krvavé boje staří Sumerové již kolem roku 2500 př.n.l. Jak nedostatek, tak konflikty mohou vést k masové emigraci z ohrožených oblastí, tím se však problémová ohniska budou rozšiřovat.Řešením situace by mohly být různé projekty, jako je zásobování, osvěta, nové technologie, především moderní energetické a zemědělské. Všechny tyto cesty jsou však jen prázdnými větami, pokud nebudou dostatečně finančně podporovány. Světové velmoci by včas měly zvážit, zda investují skutečně do něčeho, co má smysl.
Na závěr pár čísel:
 • Zemědělství ročně využívá 70% pitné vody, v Africe dokonce 90%. 8% se spotřebuje v domácnostech.
 • Asi 2,5 miliardy lidí nemá pravidelný přístup k nejzákladnějším hygienickým zařízením. Nejhorší je situace v zemích okolo Guinejského zálivu a také v Afghánistánu, tam se však snad postupně lepší.
 • John Beddington, hlavní vědecký poradce britské vlády, řekl: ,,Od roku 1960 lidstvo nemělo tak malé zásoby potravin."
 • Mezi lety 2030 a 2035 by se měl uskutečnit velkolepý projekt vyslání člověka k Marsu (alespoň tak doufá ESA).
 • Jakmile počet lidí na Zemi překročí 8 miliard, poptávka po energii a potravinách se zvýší asi o 50%, poptávka po vodě o 30%.
 • Zdroj: ZDE

Co konci světa nasvědčuje a co ne?

24. února 2011 v 15:11 | Smrtijedka |  Konspirační teorie
Zatím do předpovídaného konce světa zbývá více než dva a půl roku. Připadá vám, že by se obloha už teď začínala zatahovat temnými mračny, cítíte, jak se každým okamžikem plní pomyslný pohár naplnění jednotlivých proroctví? Pojďme se objektivně podívat na fakta, zvažme světové změny. Samozřejmě dostaneme jedno velké zatím, za dva roky touto dobou může být situace mnohem méně bezproblémová…
PODLE ČEHO PŘIJDE?
monstra spící pod povrchem Země - samozřejmě tím nejsou myšleny různé pekelné kreatury, ale nepředstavitelné množství roztavených hornin a komíny vedoucí z pece na povrch - supervulkány. Výbuch supervulkánu se nedá s jistotou předpovědět, přístroje mohou být jeden den klidné a den nato už dosahovat červených čísel. Ve filmu 2012 supervulkán vybuchl, příčinou však nebyl samotný tlak v něm, ale zvýšená sluneční aktivita a částice neutrina - ta podle bujné fantazie scénáristů zmutovala v jiný druh elementárních částic a měnila tak vlastnosti zemského jádra. Je k erupci vulkánu skutečně zapotřebí podobný vesmírný impuls? Země je sama v neustálém pohybu, žhavé magma se tlačí na povrch, hromadí se, zvyšuje se tlak. Je historicky doloženo, že jednou za pár set tisíc let tlak magmatu dosáhne kritické úrovně a musí ven. Následky výbuchu jsou strašné. Je jisté, že až příliš dlouhou dobu k výbuchu pořádného superkotle nedošlo, spící monstra mají tedy zpoždění. Povrch kolem Yellowstonu se za posledních sto let zvedl o tři čtvrtě metru, výbuch se tedy jednoznačně blíží. Kdy přijde?
některá proroctví - hlavně ta, která konec světa neberou jako jediný zlomový bod zániku, ale ta, která předpovídají dlouhodobé nenapravitelné změny nebo označují jako hlavní činitel člověka. Největším strašákem je válka, zásoby ropy se tenčí, pitné vody je nedostatek; vypukne tedy do dvou let surovinová válka? Nebo se něco zvrhne v tajných laboratořích, dojde k úniku vylepšeného smrtícího viru a část nebo celé lidstvo vymře?
PODLE ČEHO NEPŘIJDE?
mayský kalendář - v roce 2012 nekončí, jak si mnozí lidé myslí, jen se začíná odpočítávat nové časové období. Proč by zrovna něco takového mělo znamenat konec světa? Když se ručička hodin přehoupne přes půlnoc, také nikdo nepanikaří a nezačíná uvažovat o apokalypse…
různá další proroctví - většina těch, ve kterých se mluví o případném konci světa, se vůbec nevztahuje ke konkrétnímu datu. Jednotlivé věštby jsou navíc často zapsány natolik tajemně, že je nesmírně složité vůbec se pokoušet o jejich výklad. Lidé dělají chyby často, někdy si jich nikdo nemusí všimnout, tudíž jediný chybný výklad z dávné minulosti může být dnes přijímán jako pravdivý…
snahy světových velmocí - podepisování smluv o omezení jaderného zbrojení, formování nových organizací na podporu světového míru i nemalá finanční podpora těch stávajících, humanitární a ekonomická pomoc zemím třetího světa, samotný vědecký a lékařský výzkum. Samozřejmě nelze uhlídat všechno, pokaždé se najde nějaká skulinka, navíc některé státy zatvrzele odmítají spolupracovat, hrozba ničivých nukleárních válek by však i přesto v této době měla být o něco nižší než před nedávnem.
vědecká pozorování a měření - vědci v současnosti sledují téměř všechno. Odborníci na slovo vzatí výsledky pozorování interpretují veřejnosti, vychází články ve vědeckých časopisech. Zatím se nezdá, že by se dělo něco převratného. K Zemi se neblíží žádný asteroid. Zemětřesení a sopečné erupce jsou sice ničivé, nejedná se však o katastrofy globálního rázu.
A jaký je váš názor?

Komix

24. února 2011 v 15:08 | Smrtijedka |  PostApoObrázky

Jak přežít Apokalypsu? (Ve stylu zombie)

24. února 2011 v 14:56 | Smrtijedka |  Návody
Směšné návody. Jak dlouho by jste přežili vy?
 • 1) Najděte si někoho kdo přežil tuto odpornou katastrofu. Může být i pes!
 • 2) Vykraďte obchod se zbraněmi. Nějáké velké bouchačky.
 • 3) Seberte odvahu a najděte si nějaký dům kam zombíci nevlezou.
 • 4) Nevycházejte v noci.
 • 5) Pořádně si dům upravte. Co víte co ty zombie umí!
 • 6) Vyberte si účinou sebevraždu. Jen v krizové situaci
 • 7) Začněte věřit v UFO. Za všechno mohou UFOni.

Jak přežít Apokalypsu? (Ve stylu Dean a Sam)

24. února 2011 v 14:52 | Smrtijedka |  Návody
Směšné névody. Návod na přežití číslo jedna:
 • 1) Nebýt schránkou pro Michaela a Lucifera. To není zrovna příjemné, protože je honí Zachariel a to je cvok ... pro Sama to taky není nic moc Lucifer není dobrá partie.
 • 2) Vyhnout se Zachariášovi. Nebo raději všem andelům. :)
 • 3) Lovit démony alespoň ve dvou.
 • 4) Sbírat prsteny jezdců Apokalypsy. Nezajímá mě, že nevíte co to je! Najděte si to na googlu. Já google nejsem!
 • 5) Najít si nějakého lovce, který má nějaké zkušenosti.
 • 6) Vyrobit si deník s monstry ... Ať víte na čem jste :)
 • 7) Udělat si víc spojenců než nepřátel.

Konspirační teorie ¤4¤ Válka

23. února 2011 v 16:03 | Smrtijedka |  Konspirační teorie
Děkuji kdo si přečte moje názory a napíše komentář.

Další z konspiračních teorií je tento. VÁLKA JE SOUČÁST PLÁNU VLÁDY. A doopravdy to tak je. Když se přemnoží lidský druch zejména chlapy musíme se mužů něják zbavit ne? A tak přichází na radu válka. Tak to bylo i v roce 1914 - 1918 a 1939 - 1945. Také stoletá válka byla to samé. Prostě když se přemnoží chlapy je válka a tak to vždy bude raději kontrolujme statistiku ...

Věková sturkuta světové populace v procentech:
0-14 let: 28,2% (muži 925,276,767; ženy 875,567,830)
15-64 let: 64,5% (muži 2,083,789,165; ženy 2,033,226,759)
65 let a více: 7,2% (muži 203,286,504; ženy 257,705,851)

Takže nás se týká to první a druhé, že? Ano jistě zase je více mužů než žen to znamená že by mohla zase vypuknout válka ... tedy měli by jsme dávat pozor. :)
Co si myslíte vy? Nebojte se psát :) Budu jenom ráda.


Konspirační teorie ¤3¤

22. února 2011 v 22:36 | Smrtijedka |  Konspirační teorie

10. - Prasečí chřipka

Prasečí chřipka byla vyvinuta, aby vymýtila budoucí generace.
Grafy znázorňující populační přírůstky ukazují znepokojivý trend. Přibývá čím dál víc dětí a mnohem méně lidí umírá. Podle toho pak Země, na které v roce 1900 žily dvě miliardy lidí, bude asi v roce 2060 domovem pro pětkrát tolik jedinců. Ropa a plyn docházejí a potravin je čím dál méně. Něco se prostě musí stát. David Icke, potřeštěný radikální myslitel, kterého většinou mnoho lidí nebere vážně, přišel s teorií, která si kupodivu našla dost zastánců. Tvrdí, že chřipková mutace H1N1 byla vyvinuta v laboratořích, aby "upravila" lidskou populaci. Icke prohlašuje, že virus vynalezli američtí vědci, kteří pomocí moderních počítačů a reverzního inženýrství zrekonstruovali a vylepšili virus, který v roce 1918 zabil miliony lidí. Další fází je pak vytvoření celosvětové paniky z viru pomocí sdělovacích prostředků, tak abychom se všichni nechali očkovat. To, co dostaneme, však bude ještě silnější virus, jehož posláním bude vyhladit miliony lidí. Pak budou následovat masové protesty proti vakcínám, policejní stát a začátek nového světového zřízení - globální nadvlády USA.
Míra důvěryhodnosti: ★★

Konspirační teorie ¤2¤ Co ovládne svět?

22. února 2011 v 16:19 | Smrtijedka |  Konspirační teorie

Pořád to lidi řeší ... a nikdy to nevyřeší ... může to být od drobných živočichá jako jsou bakterie až po stroje, které jsou inteligetnější než my.

Mohou to být i sami lidé nebo věci co nikdy nepochopíme.

2012 ... ten rok se něco stane hlásají proroci ... ale co?

Opravdu příjde něco tak krutého co nám všem vyrazí dech?

Slunce zmizne?
Posunou se póly?
Roztajou ledovce a budeme plavat? :D

Svět je jedna velké legrace a jedno velké tajemství odpovědi ale hledejme v místech kde lidi hledají milióny let. V místech kde se zastavil čas.
Tak to zjístíme ...

Oregonský vír
Bermudský trojúhelník

Co myslíte vy?!


By: Smrtijedka

Konspirační teorie ¤1¤ Vybírýní práce

22. února 2011 v 16:08 | Smrtijedka |  Konspirační teorie
Mnoho konspiračních teorií je okolo nás Zde je prvné konspirační teorie

PO apokalypse:

Takže vybýrání práce ...
1. Podle vrstev
2. Podle losování
3. Podle toho co vám jde


1. Podle vrstev

Představte si, že jste chudí a náhle máte jít pracovat. Povině třeba od 10 let chuďasové a od 15 let bohatí. Pozn.: Já bych byla ta bohatá (devil).

Samo, že vás chuďase by poslali čistit odpadní roury POZN.: Tedy jste chudí nebo ne? :D
A nás bohaté by dali třeba do kanclu abychom si zahřívali v temných večerech zadky.


2. Podle losování
Ha ... dobře korumpovatelné :D Když nás naštvete hodíme pár (tisíc) lístečků s vašimi jmény na víc. Pak na vás třeba víjde i ta hajzl bába. :P

3. Podle toho co vám jde
Už od malička budou zjíšťovat co vám jde a na to vás budou študovat. :) Takže jde ti matika ... jdeš na matiku. Jdou ti jazyky? Na jazyky ... atd. Problém je, že tě asi seberou rodině ... neber si to zle :)

BY: Smrtijedka


Obrázek / Inspirace 3/

22. února 2011 v 15:01 | Smrtijedka |  Ostatní

Obrázky / Inspirace 2/

22. února 2011 v 14:45 | Smrtijedka |  Ostatní

Zombie Love Song

20. února 2011 v 17:57 | Smrtijedka |  Videa


A další Zombie video :D naleznete LOVE ZOMBIE SONG na videacesky.cz! Spíše pro zasmání.

Návod ¤ 22: Kamarádi ...!

11. února 2011 v 22:41 | Smrtijedka |  Návody

Přemášla jsem co asi tak je ještě důležitého ve světě zla a chaosu. Do nosu mě cvrnklo jen jedno KAMARÁDI a opravdový PŘÁTELE.

Proč vlastně?
Protože kamarádi jsou to nejdůležitější co máš. Když ho máš můžeš si být jistý/á, že tě někdo podrží.
Ale musí to být pravý kamarádi.

Já je mám, ale máš je i ty? Koukni se kolem sebe. Jsou to opravdu tví přátelé nebo si na to jenom hrají? Nenechali by tě ve štychu? Zeptej se sám sebe a sám si i odpověz.