Kopírovat jenom se zdrojem. Vše je originálka nebo se zdrojem.